طرح جامع فیزیک کنکور

هر آنچیزی که برای درصد 100 فیزیک نیاز دارید!

شامل 3 پایه دهم تا دوازدهم به صورت تخصصی برای هر رشته به همراه جوایز

پایه دهم: 4 فصل رشته تجربی و 5 فصل رشته ریاضی

پایه یازدهم: 3 فصل رشته تجربی و 4 فصل رشته ریاضی

پایه دوازدهم: 4 فصل رشته تجربی و 6 فصل رشته ریاضی

جوایز دوره

به ارزش تقریبی 2,500,000 تومان

پکیج محاسبات سریع به قیمت 520/000 تومان به صورت رایگان

پکیج جمع بندی کل پایه ها به صورت کاملا ویدئویی به قیتم 900/000 تومان به صورت رایگان

پی دی اف تمام فرمول پایه های دهم تا دوازدهم برای جمع بندی قبل کنکور به صورت کامل به ارزش 600/000 تومان به صورت رایگان

سوالات ترکیبی پایه های دهم تا دوازدهم مخصوص کنکور به 500/000 تومان به صورت رایگان

هر آنچیزی که برای درصد 100 فیزیک نیاز دارید!