پکیج جامع فیزیک کنکور

4.88 8 رای
4,800,000 تومان

ارتباط با پشتیبان مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

4,800,000 تومان

پکیج کامل فیزیک دهم

4.78 9 رای
1,600,000 تومان

ارتباط با پشتیبان مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

1,600,000 تومان

پکیج کامل فیزیک دوازدهم

5.00 3 رای
1,600,000 تومان

ویدیو افتتاحیه، قبل از شروع باید ویدیو زیر را ببینید https://dl.shimanaeem.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87.mp4 ارتباط با پشتیبان مقاله خصوصی این بخش خصوصی می…

1,600,000 تومان

پکیج کامل فیزیک یازدهم

5.00 5 رای
1,600,000 تومان

ارتباط با پشتیبان مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

1,600,000 تومان