50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک کنکور پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان 110,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

220,000 تومان 110,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک کنکور پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان 135,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

270,000 تومان 135,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک کنکور پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان 110,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

220,000 تومان 110,000 تومان
45%
تخفیف
3,300,000 تومان 1,800,000 تومان
46%
تخفیف

پکیج کامل فیزیک دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان 590,000 تومان

آموزش صفر تا صد برای رسیدن به درصد 100 سیستم رفع اشکال و پشتیبانی توسط مدرس به روزرسانی رایگان تا…

1,100,000 تومان 590,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج کامل فیزیک دوازدهم

آموزش صفر تا صد برای رسیدن به درصد 100 سیستم رفع اشکال و پشتیبانی توسط مدرس به روزرسانی رایگان تا…

1,100,000 تومان 550,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج کامل فیزیک یازدهم

آموزش صفر تا صد برای رسیدن به درصد 100 سیستم رفع اشکال و پشتیبانی توسط مدرس به روزرسانی رایگان تا…

1,100,000 تومان 550,000 تومان
همایش فیزیک کنکور
50%
تخفیف

همایش فیزیک صفر

در همایش فیزیک هر آنچه نیاز باشد تا به درصد 60 از فیزیک کنکور یا کمتر از آن برسید را…

798,000 تومان 399,000 تومان