این فیلم 27 دقیقه ای قطعا نتیجه کنکور شما را دگرگون خواهد کرد!

پس از شما خواهشمندم تمام تمرکز خود را بر روی فیلم بگذارید. با اجرای راهکارهای فیلم تضمین میکنم خیلی سریع مانند دیگر دانش آموزان به درصد 100 از فیزیک برسید

اگر ویدئو بالا را به طول کامل دیدید،
روی لینک زیر کلیک کنید